Kate Upton Takes On Emily Ratajkowski In A Sexy Video Game War